Personvern

Personvernerklæring for www.indrefosentannklinikk.no

Denne personvernerklæringen er utarbeidet på bakgrunn av krav gitt fra Datatilsynet

1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene er Indre Fosen Tannklinikk, ved daglig leder Amadeus Yilmaz. Ansvaret er videre delegert til utviklere for våre funksjoner. Dette er Automattic, Takayuki Miyoshi, ExactMetricsAlex Mills (Viper007Bond),OnTheGoSystems, WP Google Maps, Vi i Yoast. Deres personvernerklæring finnes på deres nettsider. 

2. Hva er formålet?

Vårt formål er å gjøre det enklere for hver enkelt å bruke vår nettside. Vi mellomlagrer nettsider slik at det skal gå raskere å laste inn vår nettside. Utover dette lagrer vi informasjon gjennom Google Analytics for å forstå hvordan vår nettside brukes. Dermed er vårt formål utelukkende å kunne yte best mulig service. Ingen av opplysningene blir gitt videre eller solgt videre til 3. part.

3. Hva er det rettslige grunnlaget?

Da det ikke blir gitt videre informasjon er det ikke søkt om hjemmel for 3. parts behandling av informasjonen. Siden vi er i helsetjenesten er vi pålagt en omfattende taushetsplikt. Taushetsplikten skal verne om pasientens personvern og integritet og sikre befolkningens tillit til helse- og omsorgstjenesten. Taushetsplikten skal også sikre kvalitet i helse- og omsorgstjenesten.

4. Hvilke personopplysninger behandles?

Informasjonen som kunden blir bedt om å oppgi er: Navn, telefonnummer, e-post og en beskjed. Vi spør aldri om personnummer direkte via vår nettside. Hvilke opplysninger som behandles via Google Analytics står på deres nettside.

5. Hvor hentes opplysningen fra?

Informasjonen om deg blir hentet fra skjema som et integrert på sidene, og i tillegg det Google allerede vet om deg.

6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Dersom du ikke tar kontakt med oss trenger du heller ikke å fylle ut noen informasjon. I kontaktskjemaet bes kunden å fylle inn alle felt, utelukkende for å unngå spam og andre useriøse henvendelser.

7. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Det utleveres ikke opplysninger til 3. part. 

8. Hvordan slettes og arkivers opplysningene?

All kommunikasjon via e-post blir lagret til senere bruk. Dersom det er ønskelig at e-poster slettes ber vi om fysisk oppmøte hos oss samt fremvisning av gyldig legimasjon.

9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk som gjelder?

Vi forholder oss til norske lover og regler i alt vårt arbeid. Siden vi er i helsetjenesten er vi pålagt en omfattende taushetsplikt. Taushetsplikten skal verne om pasientens personvern og integritet og sikre befolkningens tillit til helse- og omsorgstjenesten. Taushetsplikten skal også sikre kvalitet i helse- og omsorgstjenesten.

10. Hvordan sikres opplysningene?

Kommunikasjon til oss via våre nettsider lagres med passord, både på datamaskin, server og i epostprogram.

11. Kontaktinformasjon

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med oss via tlf. 459 39 199 eller hei@indrefosentannklinikk.no.

NB! Av og til kan Indre Fosen Tannklinikk anbefale linker til eksterne nettsider. Disse anbefalingene kan være publisert på www.indrefosentannklinikk.no og facebook.com/indrefosentannklinikk. Indre Fosen Tannklinikk er naturlig nok aldri ansvarlig for hvordan personopplysningene blir håndtert på disse sidene. Alle velger selv om man ønsker å gå på den anbefalte linken. Vi er naturlig nok heller ikke ansvarlig for innholdet på de anbefalte nettsidene.